WIND

Vítr. Slovo, které může popsat celé focení ve Švédsku. Doprovázel nás všude, kam jsme se vydali. Udával směr i čas. Na malou chvíli rozehnal mraky, romanticky si hrál se stébly trávy nebo s vlečkou svatebních šatů. Umožnil nám zachytit pocit, který máte, když stojíte na severské pláži. Kontrast mezi sílou a něhou, kterému když se poddáte, tak vytváří tu krásnou harmonii.

Wind. A word that can describe the entire photo shoot in Sweden. He accompanied us wherever we went. He gave us direction and time. For a short moment, he blew the clouds away, romantically played with grass stalks, or carried small grains of sand . It has allowed us to capture the feeling you have when you are standing on a Nordic beach. The contrast between power and tenderness, creates the most natural harmony.