nepali spirit

Dálný východ. Starobylé kultury na vás dýchájí na každém kroku. Pulzující život 6 milionového města vás svírá v každé uličče. V centru toho všeho se nachází Boudhanth, budhistické nejsvatější místo, kam se přicházejí tisíce lidí denně pomodlit. Uprostřed davu se odehrává malý intimní příběh. Je o krásné dívce, která se dnes nejde jen pomodlit, ale jde si zároveň i pro požehnání. Je to den její svatby. A já měl tu čest to ráno být u toho a vyprávět její jedinečný příběh.

 

Far East. Ancient cultures are breathing at you on every step. Pulsing life of the 6 million city takes you in every street. In the middle of all this, there is Boudhanth, the Buddhist holiest place, where thousands of people come for preying. There is small intimate story. It is about beautiful girl. She isn't just praying today but she is also coming for blessing. Today is her wedding day. And I had the honour of being there that morning and tell her unique story.